Kombinovaná regenerativní medicína v léčbě vypadávání vlasů

O ztrátě vlasů, tzv. alopecii, bylo napsáno již mnoho. Jedná se o dermatologické onemocnění vyznačující se ztrátou vlasů, které postihuje muže i ženy různých věkových kategorií. K běžné léčbě se používají kortikosteroidy (lokální i celkové), retinoidy a záření typu UVA – všechny tyto metody však zatěžují organismus nežádoucími efekty. V Derma Medical Clinic nyní přicházíme s unikátní léčebnou metodou, kterou dosahujeme ojedinělých výsledků, a přitom zatěžujeme organismus minimálně.

Jedná se o vědecky podloženou metodu, která je založena na využití kombinace mikrojehličkové terapie s aplikací vlastní bioaktivní plazmy bohaté na trombocyty (tzv. PRP – Platelet Rich Plasma) s následným ošetřováním excimerovým laserem.
V rámci standardního léčebného protokolu, který zahrnuje 4 až 5 cyklů, je doba trvání jednoho cyklu zhruba 5 týdnů. V prvním kroku léčbu zahajujeme aplikací mikrojehličkové terapie v kombinaci s podáním plazmy bohaté na destičky. V druhém kroku, v 2týdenním odstupu, následně aplikujeme 2x týdně excimerový laser, a to konkrétně ve třech po sobě následujících týdnech.

 

PRVNÍ KROK

  • 1. Mikrojehličková terapie

Provedením mikrovpichů se vytvoří v kůži frakční mikrotraumata, stimuluje se zvýšený průtok krve, tím se zvyšuje dostupnost buněčných živin, uvolňuje se vaskulární endoteliální faktor (VEGF) a zvyšuje množství růstového faktoru fibroblastů (FGF-7). Pro zvýšení klinického efektu obnovy růstu vlasů se tato metoda používá v kombinaci s aplikací plazmy bohaté na destičky (PRP). Tato terapie, též nazývaná jako kolagen-indukční, je velice účinnou léčbou v oblasti reverzního vypadávání vlasů, což dokazují mnohé lékařské studie.Plazma bohatá na trombocyty (krevní destičky) - PRP

  • 2. Plazma bohatá na trombocyty (krevní destičky) - PRP

Plazma bohatá na trombocyty účinkuje jako jedinečný "stavební materiál" při "opravách" organismu na buněčné úrovni. Obsahuje totiž růstové faktory stimulující růst buněk a napomáhá tak svým protizánětlivým mechanismem k regeneraci oněch poškozených buněk. Proto její použití v kombinaci s mikrojehličkovou terapií vede k regeneraci životního prostředí vlasové cibulky, zvyšuje prokrvení vlasové pokožky, stimuluje vlasovou cibulku, a to vše za pomoci růstových faktorů pocházejících z vlastních krevních destiček. Zlepší se tak vitalita, barva a jas vlasů, zpomalí se vypadávání a aktivuje se právě onen růst vlasů.

    a. Princip použití

Principem léčby je aplikace PRP do postižené tkáně. Plazma obsahuje růstové faktory, což jsou rozpustné bílkoviny, cytokiny. Ty fungují jako biologické mediátory, které regulují klíčové fáze ve tkáňové reparaci pojivové tkáně a napodobují fyziologický proces reparace tkáně.

    b. Získání a zpracování plasmy

PRP se získává z pacientovy vlastní krve. Ze sterilních kautel se pacientovi odebere cca 20 ml žilní krve, ze které se za přesně specifikovaných podmínek ve speciálně připravené zkumavce získá centrifugací 2 až 5 ml plazmy bohaté na krevní destičky.


Výhody léčby
V případě této metody nemusí pacientovo tělo přijímat žádné umělé léky nebo materiály. Nehrozí tak riziko následných komplikací v podobě alergie či kontaminace. Kombinace mikrojehličkové terapie a PRP je zároveň zdrojem základních růstových faktorů, takže daný postup kopíruje přirozené regenerativní procesy hojení a obnovy poškozené tkáně.


Bezpečnost terapie
Použitá metoda je pacienty velmi dobře tolerována, protože použitá tkáň je tělu vlastní a do preparátu nejsou přidány žádné farmakologické prostředky. Celý proces odběru a zpracování krve probíhá ambulantní formou. Metoda je velmi přírodní a přirozená.


Vedlejší účinky
Je potřeba zdůraznit, že se vedlejší účinky běžně nevyskytují. Mezi rizika mikrojehličkové terapie a PRP však patří příznaky související s aplikací injekce, a to včetně bolesti, infekce, krevní sraženiny, nervových poranění, zabarvení pokožky, kalcifikace (ukládání vápníku do tkání), jizev, úbytku tuku v postižené oblasti či alergické reakce. Každopádně v případě správné aplikace ošetřujícím lékařem jsou tato rizika minimalizována. Prvotní aplikace mikrojehličkování a PRP však může vyvolat lehkou nevolnost. Pacientům proto doporučujeme, aby si po daném zákroku domluvili odvoz domů.

 

DRUHÝ KROK

  • 3. Excimerový laser

Ošetření laserem je rychlé a komfortní. Lékař nebo specializovaná sestra přiloží laserový aplikátor na postižené ložisko a aplikuje laserový paprsek. Poté posune aplikátor a proces opakuje. Doba ošetření závisí na velikosti ložiska. Většina pacientů je ošetřena během několika minut. Vše probíhá bezbolestně, pacienti mohou cítit pouze mírné pálení, zhruba stejné jako po opálení sluncem. Po ošetření pacient odejde domů a o ošetřenou plochu se nemusí speciálně starat, pouze si nesmí čtyři hodiny po aplikaci umývat vlasy.

    a. Princip použití laseru

Cyklus růstu vlasů se skládá ze tří fází: růstové (anagenní fáze), klidové (telogenní fáze) a regresivní (katagení fáze). Excimerová laserová terapie zvyšuje průtok krve v pokožce hlavy a stimuluje metabolismus v katagenových nebo telogenových folikulích, což vede k tvorbě anagenních vlasů.

 

JAK NA TO?

Před veškerými kroky by se pacient měl nejprve poradit s lékařem a následně absolvovat všechna potřebná vyšetření s cílem určit správnou diagnózu. Na základě výsledků může poté lékař doporučit vhodnou léčbu. Doporučená je i úprava jídelníčku a dodržování pitného režimu. Samotná příprava a aplikace mikrojehličkové terapie a PRP trvá 1 až 2 hodiny. Vždy je důležité dbát pokynů ošetřujícího lékaře. Před aplikací mikrojehličkové terapie a PRP by se též pacienti měli poradit se svým lékařem ohledně povolených medikamentů.

 

JE LÉČBA HRAZENÁ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI?

I když je tato léčebná metoda velice úspěšná, bohužel ji v současné době zdravotní pojišťovny v České republice neproplácejí.

 

 

PRP